Sokolnictwo Dla Początkujących

Sokolnictwo Dla Początkujących

W Polsce istnieje w zasadzie jedna organizacja zrzeszające sokolników z całego kraju. Jest to działający w ramach Polskiego Związku Łowieckiego, Krajowy Klub Sokolników „GNIAZDO SOKOLNIKÓW”. Aby zostać prawowitym członkiem tej organizacji należy zdać egzaminy do PZŁ i zostać myśliwym (nie ma jednak obowiązku kupowania broni ani polowania z nią), a następnie pozytywnie zaliczyć egzamin państwowy na uprawnienia sokolnicze, po czym zdać dodatkowy egzamin wewnętrzny do Gniazda. Oba testy poprzedzone muszą być odpowiedniej długości stażem. Szczegóły dotyczące przynależności można znaleźć na internetowej stronie Klubu https://www.gniazdosokolnikow.pl/

Drugą organizacją o jakiej można wspomnieć jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które skupia głównie miłośników ptaków drapieżnych (w szczególności sokoła wędrownego) i prowadzi akcję Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce. Szczegóły można znaleźć na stronie https://peregrinus.pl

Logo Gniazda Sokolników
Logo Stowrzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"

menu