Telemetria w sokolnictwie

Artykuł autorstwa Adama Mroczka udostępniony dzięki uprzejmości Braci Łowieckiej Sokolnictwo zalicza się do najstarszych istniejących form łowiectwa. Choć same sposoby układania ptaków łowczych przez wieki niewiele się zmieniły, to już służące temu pomoce w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się zupełnie nowe. Jedną z dużych zmian w sposobach polowania z ptakami łowczymi spowodowały miniaturyzacja oraz związane […]