Sowy Roztoczańskiego Parku Narodowego | Sokolnictwo dla początkujących

Sowy Roztoczańskiego Parku Narodowego

Książka dla miłośników sów, zarówno zaawansowanych jak i tych którzy stawiają pierwsze kroki. Na 136 stronach autorzy prezentują wyniki szczegółowej inwentaryzacji sów prowadzonej na terenie Parku w latach 2001 do 2005 zilustrowane mapkami rozmieszczenia gatunków. Ponadto część popularna, zawierająca krótki rys o sowach w ogóle, a także podstawowe dane o wszystkich gatunkach sów występujących w Polsce. Całość z doskonałymi rysunkami Magdaleny Tchórzewskiej.

Kategoria: