Sokolnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych | Sokolnictwo dla początkujących

Sokolnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych

Jest to długo wyczekiwana praca Cezarego Tryka: Sokolnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych od XIV do XVII wieku. Oficyna Wydawnicza PRUTHENIA Olsztyn 2017, s. 381.
Na blisko 300 stronach tekstu zaopatrzonego również w szereg atrakcyjnych ilustracji Autor omawia dzieje sokolnictwa w Prusach - najpierw krzyżackich, potem książęcych, ostatni rozdział poświęcając praktyce układania sokołów i samym łowom i ich roli w kulturze średniowiecznej Europy. Książka jest oprawiona w miękką okładkę, format a5.

Kategoria: